…ledelseskompetencen i forandringer – en mangelvare!

Image
“De mennesker, der er skøre nok til at tro, at de kan ændre verden, er dem, der gør det.”Steve Jobs

…ledelseskompetencen i forandringer – en mangelvare!

Ledelseskompetencen er ofte en mangelvare, når forandringer skal virkeliggøres Erfaringer viser, at blot en ud af fem strategiske forandringer virkeliggøres. Det skyldes en række forhold; at der ikke tages højde for den organisatoriske virkelighed, at ledelsens forandringskompetencer er mangelfulde, og at forandringsprocesserne ikke i tilstrækkelig grad rammesættes og iscenesættes med den konsekvens, at virksomhedens kompetencer ikke anvendes og sættes i spil.

Mange ledere formår derudover ikke at skabe de nødvendige sammenhænge mellem de organisatoriske og makro- og mikroprocesser eller med andre ord; de formår ikke at skabe synergi mellem det strategiske niveau og organisationens komplekse processer. Den organisatoriske virkelighed er kompleks og paradoksal og på samme tid både forudsigelig og uforudsigelig.

For at kunne gribe den udfordring det er at virkeliggøre strategiske forandringer, må man som leder kunne navigere og konstruere i et komplekst felt for at skabe meningsfulde og bæredygtige sammenhænge mellem den overordnede strategi og de konkrete, spontane organisatoriske bevægelser.

Vi ved, at mennesker kun knytter an til det, de oplever som meningsfuldt. Ud fra det faktum, handler strategisk ledelse om at konstruere felter af meningsfulde forbindelsesmuligheder og operationel ledelse om kompetent at ledsage organisationens skiftende positioneringer hen mod en ønsket fremtid. Reel forandring kræver mod af alle involverede og at de på samme tid tør give slip og række ud efter det nye. Forandring indebærer altid en ny relationalitet, til kolleger, til opgaven, til kompetencen. Det stiller krav til, at alle på samme tid kan holde en kurs og lade sig bevæge i bevægelsen. Ledelsen skal stå sikkert i kompleksiteten uden at forsøge at reducere og forsimple den. Ledelsen skal være i stand til at jonglere med og tåle at være i det paradoksale uden at forsøge at løse det. Derfor kræver radikal forandring særlig veludviklede, ledelses- og kommunikationskompetencer.

Virksomheder konkurrerer ofte på marginaler, når vi taler om pris, leverance og kvalitet. Typisk vil de have dybe og brede kompetencer og stort kendskab til de produkter og faglige ydelser, virksomheden udbyder. Men i forandringer er ledelseskompetencen ofte den største mangelvare. Til gengæld er det muligt at optimere radikalt på ledelseskompetencen i modsætning til virksomhedens øvrige konkurrenceparametre. Så ledelsen kompetent kan navigere i, orkestrere og koreografere de organisatoriske forandringsprocesser som en forudsætning for at øge virksomhedens samlede forandringskompetence.

bySennels & Dissing har udviklet en række tiltag målrettet til ledere, når strategiske forandringer skal ledes, kommunikeres og virkeliggøres.
Læs mere her på : bySennels/inspirationsworkshop og på www.oledissing.com

Del denne Post

Tilbage