Kommunikationsydelser

Vi hjælper vores kunder med ydelser inden for strategi, ledelse og kommunikation. Altid med et element af nye ideer og løsninger, der medtænker det digitale, det visuelle, det unikke og altid ud fra hvad der passer til udfordringen, virksomheden og ledelsen.

Change Communication


En række forskningsstudier viser, at kun 20 procent af alle strategiske forandringstiltag virkeliggøres. En af forklaringerne er, at strategierne er for komplicerede og for svære at forstå, selv for topledelsen. Vi har udviklet et koncept for, hvordan komplicerede strategier kan ’oversættes’ til gribende, enkle og letforståelige fortællinger, som alle forstår og kan handle ud fra. Når fortællingen er på plads, udarbejder vi kommunikationsmateriale samt træner lederne i, hvordan de får medarbejderne med på forandringerne.

Branding


Branding handler om identitet. Det at have og vise sin identitet for en virksomhed er vigtigt præcis, som det er for individer. Virksomhedens identitet er ikke noget man køber sig til men kommer indefra og er udviklet gennem mange år med virksomhedens ansatte som vigtige ambassadører. Når vi udarbejder en virksomheds brandingstrategi insisterer vi på, at den bygger på en solid og inspirerende fortælling om virksomheden og med det udgangspunkt udvikler vi budskaber, pay-off, visuel identitet, aktiviteter og planer.

Websites / SoMe


Virksomhedens synlighed online på de forskellige SoMe platforme, “tone of voice” samt fremtoning på hjemmesiden er vigtige forudsætninger for at opnå succes i kommunkationen med de vigtigste målgrupper. I et team af grafiske designere, SoMe eksperter og indholdsnørder laver vi hjemmesider og rådgiver om virksomhedens online tilstedeværelse. Vi har allerede udviklet og lanceret en del hjemmesider, som vi er meget stolte af og gerne viser frem, når vi bliver inviteret til det.

Issues Management


Et godt beredskab med kendskab til virksomhedens issues og plan for hvordan kommunikationen håndteres kan minimere skaden, når virksomheder eller personer udsættes for kritik på medierne. Vi hjælper virksomheder – ikke alene med at få lavet et beredskab – men også med at sikre, at alle lige fra topledelsen, talspersoner til receptionisten bliver trænet i deres roller og ansvar.

Tilbage

Del denne Post