En gribende fortælling bliver til…

“The first question you have to ask yourself is: what is the story I’m trying to sell? That is essential, and should be the starting point.”John Favreau

En gribende fortælling bliver til…

John Favreau nåede at være Præsident Obamas taleskriver i 8 år og før hver enkelt tale, satte han sig ned med præsidenten for at snakke om den overordnede historie. Fortællingen. De korrekte ord, citater mv. kom senere. Først var det vigtigt at få fortællingen på plads!

En god fortælling er vigtig for at kunne fastholde sit publikum. Vi kender det alle sammen. Historien. Fortællingen, der bliver fortalt med et sådant engagement og indlevelse, at vi med det samme forstår budskabet. Og endda kan handle derefter.

Når vi nu alle kan nikke genkendende til ovenstående, er det værd at stille spørgsmålet om, hvorfor princippet om ”en gribende fortælling” så ikke burde være standard i forbindelse med, at man som virksomhed skal fremlægge en ny strategi?

En virksomhedsstrategi skal jo ikke kun forstås af topledelsen eller dem, der omgiver dem. Den skal kunne forstås af alle, fra bestyrelsen til mellemlederne til medarbejderen ude i organisationen. Men forståelsen vil, efter min mening, kun komme til udtryk, hvis den oprindelige strategi på 50-80 slides, skrevet i et uforståeligt management sprog, bliver omsat til en fortælling, der med levende ord, forklarer medarbejderne, hvilken retning virksomheden ønsker at tage.

Når jeg i samarbejde med ledelsesgrupper arbejder med at udvikle en fortælling, benytter jeg mig ofte af en slags guideline, jeg har udviklet. For blandt andet at få styr på indholdet.

Allerførst er det nødvendigt at se på de overordnede betingelser for virksomheden, som er et slags udgangspunkt for fortællingen.

-Virksomhedens konkurrencesituation, har den ændret sig?
-Nye krav til virksomheden? fx krav fra bestyrelsen/ejere om øget vækst, opkøb, nye markeder eller forbedret lønsomhed eller helt andre strategiske ændringer.
-Topledelsen ønsker én samlet strategi for hele virksomheden for at optimere forretningen og forbedre synergier internt.

Derefter melder der sig en række spørgsmål, som kan være nyttige at finde svar på som input til strategifortællingen.

-Hvorfor er der behov for en ny strategi lige nu?
-Er der fx vækst i markedet?
-Hvad skal der til for at virksomheden bliver attraktiv overfor nye kunder samt står stærkere overfor konkurrenterne?
-Hvilke særlige kompetencer, kendetegn, karakteristika skal fremhæves?
-Hvordan adskiller den nye strategi sig fra den nuværende?
-Bliver den nuværende strategi helt eller delvist afløst af den nye?
-Hvilken betydningfår strategien for den enkelte afdeling/for den enkelte medarbejder?

Når input til indhold er på plads, starter processen med topledelsen, hvor de deltager aktivt i at bearbejde (grov)indholdet for at få skabt en fortælling med det helt rette unikke indhold, vendinger, sprog og ord. Der skal tages en række valg og fravalg. Ord og vendinger skal debatteres, så fortællingen til sidst fremstår præcis, kort og letforståelig, så hvert medlem af topledelsen ejer den og kan genfortælle den til alle omkring sig på en måde, så den er gribende…   

Del denne post

Tilbage