…har du følgeskab?


Strategy storytelling is all about understanding and not only about you telling your organization what to do, but for you to truly listen, involve and engage the people who are there to execute your strategy.

…har du følgeskab?

Har du dine ledere med? Har du dine medarbejdere med? Kender de og forstår de retningen for virksomhedens udvikling?

Alt for mange strategier og planer bliver fortalt i et management sprog med en række engelske udtryk, som kun få forstår betydningen af.
Ofte er virksomheders strategier for kompliceret og omfattende. Der er for meget at forholde sig til, og intet er valgt fra. Man skal det hele på en gang, og der er ikke foretaget prioriteter.

Det giver usikkerhed. Man bliver i tvivl om, hvad der gælder – er det den nye strategi eller planen fra sidste år. Eller er det den konkrete plan for mit område. Hvad skal jeg som medarbejder pejle efter?

Mange af disse udfordringer kan løses ved at udvikle en strategifortælling, som udgør grundlaget for alt strategiarbejde.

Fortællingen skal være kort og letforståelig, så alle kan forstå strategien, kommunikere den videre og relatere de daglige prioriteter og arbejdsopgaver til den. Mest optimalt er, at fortællingen består både af ord og illustrationer (tegninger, animationer eller grafikker).

Strategifortællingen skal være appellerende og tale til både hjerne og hjerte samt vise retningen. Derfor udformes den først, når strategien er på plads. Vigtigst af alt er, at fortællingen ikke bliver til i et lukket rum, men gennem interview og involvering. Som resultat bliver strategifortællingen i sig selv et stærkt redskab i eksekveringen af virksomhedens strategi.

Del denne post

Tilbage